خانه

درمانگاه شبانه روزی ایلیا 

با استعانت از خداوند مهربان بر آن شدیم تا پلی کلینیک درمانی شامل درمانگاه شبانه روزی با کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی و پاراکلینیک های مربوط به آن و مرکز جراحی (دی کلینیک) و بخش بستری در مقیاسی نه در حد بیمارستان ولی با کارایی و پتانسیل  بالا در جهت ارتقاء سطح بهداشت منطقه جنوب تهران راه اندازی و بهره برداری نماییم و به فضل وعنایت خداوند تا کنون نسبت به آنچه چشم انداز آن بود رسیده ایم.

درمانگاه شبانه روزی ایلیا

بخش های تخصصی درمانگاه شبانه روزی ایلیا

بخش های فوق تخصصی درمانگاه شبانه روزی ایلیا

سایر بخش های درمانگاه

بیمه های طرف قرارداد