جراح ENT

جراح ENT

ENT  یا otolaryngology

ENT شاخه ای از پزشکی است که به تخصص تشخیص و درمان گوش و حلق و بینی مربوط میشود.

موارد کاربرد عمل جراحی ENT

جراحی های ENT مربوط  به گوش:

-عمل ENT برای درمان اختلالات شنوایی مثل کم شنوایی و نا شنوایی.

-عمل ENT برای درمان عفونت های گوش میانی

-ترمیم لاله گوش

جراحی های ENT مربوط  به بینی:

-جراحی پلاستیک بینی یا رینوپلاستی

-اصلاح انحراف تیغه بینی یا سپتوپلاستی

-آندوسکوپی سینوس های بینی.