دندانپزشکی

دندانپزشکی

دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی ایلیا

خدمات 

ارتودنسی

پریو (لثه و بافت های اطراف دندان)

ترمیم و زیبایی

ایمپلنت

درمان ریشه (عصب کشی)

پروتز دندان

معاینه و تشخیص

اطفال