عفونی

عفونی

متخصص بیماریهای عفونی کیست؟

متخصص بیماریهای عفونی پزشکی است که بطور کلی توانایی تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌های عفونی، تب‌دار و واگیرداری که توسط میکروارگانسیم‌ها (میکروب‌ها، ویروس‌ها، باکتری ها، قارچ، انگل و…) بدن را درگیر کرده اند، را دارد.

 

بیماری‌هایی که متخصص بیماری‌های عفونی به پیشگیری، تشخیص، درمان و تسکین آن می پردازد:

·         – عفونتهای راجعه تنفسی

·         – عفونتهای راجعه گوارشی

·         – عفونتهای راجعه تناسلی و ادراری

·         – عفونت راجعه رحمی و لگنی

·         – زخم‌های مزمن (شامل زخم های دیابتی، زخم های عروقی، زخمهای بستر و سوختگی و زخمهای ناشی از جراحی)

·         – بازسازی بافت و جوان سازی

·         – سینوزیت مزمن

·         – نارسایی وریدی

·         – رماتیسم

·         – آرتروز و دردهای مزمن کمر، گردن، شانه، زانو و مچ دست

·         – سرماخوردگی‌های مکرر، سیوزیت مقاوم و بوی بد دهان بخاطر ضعیف بودن سیستم ایمنی

·         – انواع بیماری‌های خود ایمنی (بیماری های اتوایمیون)

·         – ضعیف بودن سیستم ایمنی و مشکلات و بیماری‌های بوجود آمده

·         – همانژیوم، انواع زخم‌ها و مشکلات پوستی که درگیر عفونت می شوند.

·         – بیماری‌هایی که نیاز به تقویت عملکرد عروق و ترمیم عروق دارند تا به عفونت منجر نشوند.

·         – ایدز یاHIV

·         – هپاتیت

·         – سل

·         – مالاریا

·         – وبا

·         – دیفتری

·         – سرخجه

·         – سرخک

·         – اوریون

·         – هاری

·         – کزاز

·         – بوتولیسم

·         – آبسه مغزی

·         – بیماری های اسهالی

·         – اورژانس‌های عفونی (مننژیت‌ها، انسفالیت‌ها، اندوکاریت، سپتی سمی و …)

·         – بیماری‌های مشترک انسان و دام (هاری، CCHF، بیوتروریسم، هیداتیدوز، بروسلوز)

·         – انواع بیماری‌های نوپدید

·         – انواع بیماری‌های قارچی

·         – انواع بیماری‌های پوستی واگیردار

·         – انواع بیماری‌های انگلی

·         – انواع بیماری‌های کرمی روده ای

·         – انواع بیماری‌های ویروسی